02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Thermo Fisher Scientific Niton

Thermo Fisher Scientific Niton е част от компанията Thermo Fisfer Scientific и е водещ производител на XRF анализатори за:

 • Метални сплави, Скрап
 • Автокатализатори
 • Пластмаси
 • Тънки образци
 • Минна промишленост, Руди, почви
 • Редкоземни елементи
 • Електроника
 • RoHS, WEEE съответствие
 • Pb в боя
 • Детски играчки и потребителски стоки
 • Артефакти, произведения на изкуствотo
 • Благородни Метали и Бижута
 • Дебелина на многослойни покрития
Избор на портативен XRF анализатор по модел

 

  Apollo XL5 XL3t Niton XL2 Plus XL2 100G Niton DXL Niton XLp
 
Niton Apollo
Niton XL5
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
Niton XLp
Analytical Specifications
Technology LIBS XRF XRF XRF XRF XRF XRF
Analytical Source 1064nm laser, charge coupled device (CCD) 5W x-ray tube, silicon drift detector (SDD) 2W x-ray tube, silicon drift detector (SDD) 2W x-ray tube, silicon drift detector (SDD) 2W x-ray tube, Si-PIN detector 2W x-ray tube,
Si-PIN detector
Cd-109 isotope, CdTe & Si-PIN detectors
Elemental Range1 C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W Mg-U
(ultra low light element detection)
Mg-U Mg-U Ti-Bi Ti-Pb Pb
Spot Size 50 µm standard

8 mm standard
3 mm optional

8 mm standard
3 mm optional

8 mm standard 8 mm standard

8 mm standard
3 mm optional

N/A
Instrument Specifications
Weight2 6.4 lbs. 2.8 lbs. 3.4 lbs. 3.4 lbs. 3.4 lbs. 17 lbs. 3.0 lbs.
Dimensions 12.0 x 13.0 x
4.0 in.
9.5 x 8.2 x
2.7 in.
9.6 x 9.0 x
3.8 in.
10.0 x 10.8 x
4.0 in.
10.0 x 10.8 x
4.0 in.
15.6 x 8.1 x
10.4 in.
9.8 x 10.5 x
3.8 in.
Memory Readings Capacity3 < 130,000 < 130,000 < 10,000 < 10,000 < 10,000 < 10,000 < 10,000
Features
Display Screen Tilting Tilting Tilting Fixed Angle Fixed Angle Fixed Angle Stationary
Touchscreen/ Directional Keys

Micro Camera

 
Macro Camera

         
Bluetooth4

GPS

       
WiFi

         
Hot Swap Battery

 

     

Splash + Dust Proof
(IP54 Rated)

 

Coming Soon!    
Detector Protection N/A Coming Soon!  

     
 

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините