02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

XRF анализатори

Ултразвукови дефектоскопи, Фазова Решетка, TOFD

X-ray генератори

Цифрови микроскопи

UV лампи и фенери

Ендоскопи - видеоскопи, бороскопи , фиброскопи

Изпитване на бетон

Вихротокови дефектоскопи

ПРИБОРИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Фирма „Намикон 2001“ ЕООД е водеща в БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ, единствена в страната, която доставя комплексно оборудване. Апаратурата е специфицирана по ISO, EN, DIN, BS, MIL, ASTME и др., метрологично обезпечена, пригодена за протоколирането на измервания.

Представителство и търговия с уреди, апарати и консумативи за безразрушителен контрол;
 

Машини за физико-механични изпитания-сервиз; разработване на технологии и обучение.
Комплексно обзавеждане на NDT -лаборатории.

Февруари 2013 СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА БИЗНЕС ОБЩНОСТ удостоява НАМИКОН 2001″ ЕООД: За ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА „СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА БИЗНЕС ОБЩНОСТ“

Избери марка

Водещи производители от световен мащаб

Избери продукт

Иновативни продукти с високо качество

Ултразвук (UT) - Дефектоскопи

 • Цифрови и аналогови
 • Сканиращи системи A, B, C, D и S-скан , Phased Array, TOFD
 • Стандартни и специализирани преобразуватели, вкл. високо tº, кабели, тест блокове , куплиращи гелове
 • Софтуер
 • Скенери

Ултразвук (UT) - Дебеломери

 • За корозия с А и В скан, Flaw mode
 • За стандартни измервания ис повишена точност
 • За директно измерване през боя и други покрития
 • Преобразуватели, кабели; тест блокове
 • Софтуер

Вихротоков контрол (ЕС)

 • Вихротокови дефектоскопи
 • За вграждане в производствени линии
 • За контрол в авиацията, ТЕЦ, АЕЦ и др.
 • Преобразуватели; тест блокове; кабели; софтуер

Визуален Контрол (RVI)

 • Бороскопи; Фиброскопи; Видеоскопи
 • Видеосистеми – авиация, секюрити, митници, АЕЦ и др.
 • Специализирани – полиция, митница, АЕЦ
 • 3D стерео оразмеряване
 • По специална поръчка
 • Микроскопи – измервателни, биологични, луминисцентни, цифрови, стерео и др.

Радиография (X-Ray)

 • X-ray генератори от 120 до 360 kV
 • Панорамни и с директно пролъчване; AC / DC захранване
 • Портативни константен потенциал DC/AC захранване
 • Влекачи
 • Цифрова, Компютърна
 • 3D Томография
 • Индустриални X-ray филми и консумативи

XRF анализатори

 • Анализатори на сплави
 • Анализатори на катализатори
 • Анализатори на минна промишленост
 • Анализатори на благородни метали
 • Анализатори на почви, прахове, бои
 • Анализатори за RoHS, WEEE, пластмаса, електроника
 • Анализатори на детски играчки и потребителски стоки
 • Анализатори на артефакти и произведения на изкуството

Физико – механични изпитвания

 • Машини и роботизирани системи за изпитвания на всякакъв вид материали , конструкции, съоръжения
 • Опън, Натиск, Огъване, Усукване
 • При нормални, ниски и високи tº
 • Машини за изпитване на ударна жилавост

Магнитно прахов контрол (MPI)

 • Магнитни клещи и бобини; AC/DC захранване
 • Консумативи – спрей флакони; наливни; концентрати
 • Тест блокове
 • Ултравиолетови лампи и фенери
 • UV/VIS радиометри
 • Контрол на стоманени въжета

Дебеломери за покрития

 • Fe, N и NF основи
 • Дърво, пластмаси, бетон, керамика и др. основи
 • Тестер за адхезия -ръчен и автоматичен модел
 • Тест блокове, преобразуватели, кабели
 • Измерване точка на роса
 • Измерване на незасъхнали прахови покрития
 • Измерване профил на повърхност
 • Искрови детектори

Металография

 • Абразивни фрези за метали
 • Апарати за запресоване
 • Шлайф и полирмашини
 • Микроскопи
 • Консумативи
 • Софтуер

Радиационен контрол

 • Дозиметри
 • Радиометри
 • Системи за мониторинг на превозни средства и ЖП транспорт
 • Системи за мониторинг на битови отпадъци

Капилярен контрол (PT)

 • Консумативи – спрей флакони и наливни
 • Тест блокове
 • Ултравиолетови лампи и фенери
 • Лампи и фенери със синя светлина
 • UV/VIS радиометри

Измервателни инструменти

 • Твърдомери за метали – портативни, настолни
 • Твърдомери за каучук, пластмаса, порести материали
 • Грапавомери
 • Вибромери
 • Термометри -контактни и инфрачервени
 • Шублери, микрометри; индикаторни часовници , вътромери, дълбокомери и др.
 • Влагомери
 • Оборотомери
 • Анемометри
 • Шумомер
 • Луксметри
 • Профил проектори – вертикални , хоризонтални, видео