02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Western Instruments

Western Instruments е производител на портативно оборудване и аксесоари за магнитно-прахова инспекция (MPI)

MPI Equipment

Pit & Welding Gauges

Pre-Weld Demagnetization

Coils

Portable Ultrasonics 

Oilfield Equipment Developments

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините