02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH

Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH. е част от компанията Thermo Fisfer Scientific и предлага цялостни решения за Радиационен Контрол и Защита.

 

Портативни детектори на радиация

Портали за радиационен мониторинг

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините