02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com
Spectro-UV  –Spectroline  – водещият производител на модерни, висококачествени UV лампи, радиометри и диагностични инструменти, съобразени със световните стандарти и обслужващи следните индустрии:

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините