02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

PFINDER KG

PFINDER KG е водеща немска компания, производител на консумативи за магнитна (MT) дефектоскопия и цветна (PT) дефектоскопия.

Лесно биоразградими продукти, минимизиращи инвестициите и текущите разходи.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините