02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

NDT Technologies, Inc. (USA)  разработва  и произвежда уреди за безразрушителен контрол и експлоатационна проверка на стоманени въжета и кабели. 

 Пазари

Mining

Inspection of Mine Hoist and Mine Elevator Ropes.

Crane Operators

Inspection of Crane Ropes.

Offshore Contractors

 Inspection of Crane, Diving Bell and Mooring Ropes.

Petroleum and Gas Industry

Inspection of Guy Ropes on Flare Stacks

Bridge Maintenance Departments

Inspection of Stay Cables of Cable-Stayed Bridges.

Ski Lifts & Amusement Parks

Inspection of Ski Lift Ropes and various Ropes for Amusement Rides.