02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

LCNDT Corp.

LCNDT Corp. е световен производител на LED X-RAY  негативоскопи, денситометри, автоматични машини за проявяване на филми, аксесоари за радиография.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините