02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

James Instruments Inc. е водещ производител на оборудване за безразрушителен контрол на строителни материали. Инструментите се използват за измерване и анализ на якост, структура, корозия и влага в бетони и други!