02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

IE – NDT Limited

IE-NDT Limited – производител и доставчик на пълен набор от аксесоари за индустриална радиография.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините