02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

TELEDYNE ICM

Teledyne ICM има повече от 25 години експертен опит в разработване, производство и маркетинг на иновативни преносими X-ray решения за NDT и секюрити контрол:

  • Oil & Gas                             
  • Aerospace                          
  • Military         
  • Art inspection                     
  • Petrochemical 
  • Digital Radiography (DR)
  • Corrosion Under Insulation (CUI)

          SITEX & CPSERIES

            DIRECTIONAL UNITS

          SITEX & CPSERIES

            PANORAMIC UNITS

           CPBATTERY

             DIRECTIONAL UNITS

           X-RAY DETECTORS                                          DIGITAL RADIOGRAPHY

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините