02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

 

FOMA Bohemia s.r.o.

FOMA BOHEMIA spol. s r.o. (Ltd.) е производител на Индустриални X-ray филми за дефектоскопия.
FOMA NDT SYSTEM включва сериите форматни INDUX филми и FOMADUX ролфилми  за индустриална радиография,  FOMADUX серията химикали за ръчно и автоматично проявяване и NDT аксесоари .

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините