02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Ether NDE

Ether NDE е английска компания, лидер в цялостните Вихровотокови Решения: вихровотокови инструменти, вихровотокови осезатели, тест блокове, консултации, калибровка/сервиз

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините