02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

EFER NDT Vision

EFER NDT Vision е водещ производител на индустриално ендоскопско оборудване. Компанията има отлична репутация в областта на безразрушителното изпитване.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините