02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Магнитна сонда за мониторинг на климатични състояния върху стоманени повърхности 

  • Измерва и записва: относителна влажност, температура на въздуха, повърхностна температура, температура на точка на роса, разлика между температура на повърхността и температура на точка на роса, и температура на “мокрия“ термометър  
  • Прецизни сензори осигуряват точни, повтарящи се показания
  • Устойчив на атмосферни влияния, прах и удар – отговаря или надвишава IP65 
  • Вътрешна памет от 10,000 групи с данни (60,000 резултата)
В съответствие с ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 и US Navy NSI 009-32