02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Осезатели, Кабели и Калибрационни блокове

Производител

Ether NDE е  производител на вихротоково оборудване: цифрови дефектоскопи, специализирани осезатели, КАЛИБРАЦИОННИ БЛОКОВЕ, сервиз и др.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините