02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

 

Изпитване на бетон

 

Производител

Giatec Scientific Inc. е водещ канадски производител на модерни решения за изпитване на бетон. Giatec предлага нови методи и устройства за контрол на качеството на бетон и точна оценка състоянието на бетонни инфраструктури.

Производител

James Instruments Inc. е водещ производител на оборудване за безразрушителен контрол на строителни материали. Инструментите се използват за измерване и анализ на якост, структура, корозия и влага в бетони и други! 

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините