02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Измерване дебелина на маслен филм върху метали и оценка на обледеняване на вятърни турбини, пътища и др.

Производител

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините