02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Infralytic GmbH 

Infralytic GmbH – производител на устройства за измерване дебелина на маслен филм върху метали и оценка на обледеняване на вятърни турбини, пътища и др.

 

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините