02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

PosiTest HHD High voltage Holiday Detector . Използва импулсна DC технология; регулируем обхват от 0.5 до 35kV за детектиране на дефектни зони, точковидни дефекти и други нецялостности в покрития до 20 mm дебелина. 

PosiTest HHD работи с различни електроди: навити пружини, плоски четки и други.