02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Пускането на новия Niton XL5 Plus въвежда някои основни хардуерни актуализации:

• Нов детектор и електроника

• ProGuard защита на детектора

• USB-C конектор

• Подобрен Hot Swap