02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Нов Niton™ Apollo™ портативен LIBS анализатор за бърз и точен анализ и на Въглерод.