02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Надежден елементен анализ  с новия  Thermo Scientific™ Niton™ XL2 Plus портативен XRF анализатор. Когато здравината, изпълнението и производителността са най-важни, индустрията може да разчита на Niton XL2 Plus ръчен XRF анализатор за бързи резултати и ниски граници на откриваемост.  Идентифицирайте чисти метали и сплави, или детектирайте “съпътстващи елементи“, Niton XL2 Plus осигурява на операторите способността да сканират широк обхват от материали с един инструмент.