02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Sonatest представи на пазара новия  WAVE, първият интерактивен дефектоскоп! 

WAVE създава революция в ултразвуковото изпитване, интегрирайки  най-новите технологии. 

Нова APPs концепция

Персонализиран, според специфичните процедурни изисквания, интерфейс оптимизира работния процес и предотвратява потенциални операторски грешки 

Интерактивен Scan Plan

Намаляване на фалшивите индикации чрез вградено интерактивно решение за локализация на дефекти в заварени съединения  

UTouch Технология

Устройството работи по начин аналогичен на мобилен телефон. Комбинирайки здрави компоненти и  интелигентни алгоритми, инструментът различава куплант от пръст на ръката