02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Бързо, интегрирано и портативно решение за оптимална инспекция в композитната индустрия.

Ултразвуковото безразрушително изпитване (NDT)  е помагало на инженери да инспектират всякакъв вид композитни материали през годините. Без значение дали са традиционни алуминиеви ламинати или днешните много по-сложни композити на база въглеродни нишки, ултразвуковата NDT технология има способността акустично да вижда през тези детайли и да създава цялостни инспекционни карти.

Повече от 60 години  Sonatest е ключов лидер в индустриалните решения и сега представят новото поколение RapidScan: RSfliteUTmap и WheelProbe2 ленейна многоелементна система.