02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

NDT компютърни курсове и обучение

Производител

SIMULA създава и конструира мултимедийни компютърни приложения за различни сектори: обучение, компютърни NDT курсове, литература, презентации

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините