02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Цифрова Радиография

Производител

SENTINEL е американска компания ,производител на цифрови панели, CMOS сканиращи панели и системи за X-ray изображения.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините