02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Уред за откриване на течове

Производител

CTRL Systems, Inc. – ултразвукови решения за Поддръжка и Енергоспестяване: откриване на Течове и Нехерметичност.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините