02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Металография (инструменти, микроскопи,консумативи)

Производител

PACE Technologies е Американска компания, водещ производител на цялостно металографско оборудване и консумативи.

  • Абразивни фрези
  • Апарати за запресоване
  • Шлайф и полирмашини
  • Машини за подготовка на образци за химичен анализ (XRF, OEM)
  • Микроскопи
  • Аксесоари
  • Консумативи

Галерия

Видео

Документи

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините