02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Консумативи за капилярна и магнитна дефектоскопия

Производител

PFINDER е водещ производител на пълен набор от консумативи за капилярен и магнитен контрол  MT /PT за безразрушително изпитване.
Консумативите са лесно биоразградими

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините