02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Искрови детектори

Производител 

PHYNIX Sensortechnik GmbH , Германия,  производител на дебеломери за покрития, искрови детектори, измерители на цвят, грапавост и адхезия.

Производител 

ElektroPhysik, Германия , производител на дебеломери за покрития, искрови детектори, измерители на цвят, тестери за адхезия, дебелина на асфалтови покрития и др.

Производител 

DeFelsko Corporation, водещ американски производител на уреди за измерване дебелина на покрития и измервателни инструменти.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините