02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Инспекция на стоманени въжета

Продуктите включват:

  • Портативен тестер за испекция на стоманени въжета
  • Онлайн автоматична инспекционна система за стоманени въжета
  • Онлайн инспекционна система за асансьорни въжета
  • Онлайн инспекционна система за стоманени ленти и други

Продуктите намират приложение при инспекцията и оценката на асансьори, мостове, въжени линии, мини, пристанища, електрически централи и навсякъде където стоманените въжета/ленти и други са критичен компонент.

Производител

TCK Wire Rope Inspection Technology Co., Ltd е високотехнологична компания, която е специализирана в изследването, производството, продажбата и сервизът на инструменти и системи за безразрушителен контрол на феромагнитни материали.

Галерия

Видео

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините