02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Измерители на проводимост

Производител

Ether NDE е водещ производител на вихротоково оборудване. SigmaCheck е вихротоко инструмент за измерване на проводимост.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините