02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

BOWERS GROUP

Measuring instruments

Шублери

Дълбокомери

Висотомери

Микрометри

Измерване на отвори

Индикатори

Дебеломери

Стойки

Инженерни комплекти 

Ръчни инструменти 

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините