02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

BOWERS GROUP

Измервателни инструменти

  • Шублери
  • Микрoметри
  • Часовникови индикатори
  • Дълбокомери
  • Вътромери

 

  • Висотомери
  • Оптично оборудване
  • Измерване на резба
  • Нивелиране

Документи

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините