02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Ендоскопи (гъвкави и твърди); Видео

Производител

EFER NDT Vision е френски производител на индустриално ендоскопско оборудване.

Производител

DELLON е китайски производител на индустриално ендоскопско оборудване.

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините