02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Дебеломери за покрития

Производител

DeFelsko Corporation е американска компания, лидер в производството на дебеломери за покрития върху бетон, дърво, пластмаси, стъкло, керамика и метали, тестер за адхезия на покрития, прибор за измерване точка на роса, уред за измерване на прахови покрития др.

Производител

Elektrophysik e немска компания, производител на измервателни инструменти: дебеломери за покрития, искрови детектори, измерване на цвят, гланц и др.

Производител

PHYNIX, Германия е световен производител на дебеломери за покрития, искрови детектори, измерители на цвят, грапавост и адхезия.

Документи

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините