02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Гаусметри; Измерители на магнитно поле

Производител

Parker Reasearch Corporation е производител на преносимо оборудване за MPI и аксесоари;  магнитни клещи и Бобини – AC/DC полета и подводно изпълнение

Производител

Western Instruments предлага пълна гама MPI аксесоари включително W-FI джобни магнитометри, индикатори за посока на магнитното поле (Pie Gauge), тест блокове и други

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините