02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Вихровотокови дефектоскопи

 

Производител

 

Ether NDE е английска компания, лидер в цялостните Вихровотокови Решения: вихровотокови инструменти, вихровотокови осезатели, тест блокове, консултации, калибровка/сервиз

Condictivity meters

Aircraft Wheel Inspection

Pulsed Eddy Current

Probes and Accessories 

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините