02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

 

Видео измервателни машини

Производител

Фирма BATY е част от групата Bowers Group, поризводител на измервателни инструменти, профил-проектори и координатни измервателни машини.

Галерия

Документи

Присъединете се към Блога за Метали на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините

Присъединете се към Блога за Минна Промишленост на Thermo Scientific

Кликнете върху изображението, за да се присъедините