02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

SteelCheck е компактен, работещ на батерии, 3 канален (Hall Sensor and 2 coil) уред за инспекция на тръби, специално предназначен за въглеродна стомана (феромагнитни тръби), използвайки  Magnetic Flux Leakage (разсейване на магнитния поток).  SteelCheck има способността да различава между външни и вътрешни дефекти.