02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

От 7 август 2019, Labino AB е акредитирана като калибрационна лаборатория по ISO/IEC 17025. Акредитацията е одобрена от Шведския съвет  SWEDAC и носи акредитационен номер 10391.