02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Продукти

Z

Универсални машини за изпитване:опън, натиск, огъване, ударна жилавост