02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

Контакти

Свържете се с нас

Вашето име*

Вашата фирма*

Вашият e-mail*

Вашият телефон*

Вашето съобщение*

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на запитването

Адрес

1111, София, кв. Гео Милев,
ул. „Сирак Скитник“ 9, вх.В, ет.2, ап.46

Телефон

+359 2 873 25 20
+359 2 873 40 05

Факс

+359 2 873 40 05

E-mail

office@namikon2001.com

Управител

инж. Валентин Малчиев
моб: +359 888 58 30 13

Сътрудник

Ива Болжеларска
моб: +359 884 89 87 93