02/ 8732520 | 02/ 8734005 office@namikon2001.com

За нас

Фирма “Намикон 2001″ ЕООД е създадена 2000 година.

Фирма “Намикон 2001″ ЕООД е водеща в БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ, единствена в страната, която доставя комплексно оборудване. Апаратурата е специфицирана по ISO, EN, DIN, BS, MIL, ASTME и др., метрологично обезпечена, пригодена за протоколирането на измервания.

Представителство и търговия с уреди, апарати и консумативи за безразрушителен контрол; машини за физико-механични изпитания; сервиз; разработване на технологии и обучение. Комплексно обзавеждане на NDT -лаборатории.

Февруари 2013 СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА БИЗНЕС ОБЩНОСТ удостоява  „НАМИКОН 2001″ ЕООД  за:  ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА „СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА БИЗНЕС ОБЩНОСТ“

“НАМИКОН 2001″ ЕООД притежава и отличието „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ“ за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ – за Иновативна политика и Социална отговорност